Panama 2019

 

Na zakończenie Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie wskazałem następny cel naszej pielgrzymki, która z Bożą pomocą zaprowadzi nas do Panamy w roku 2019. W tej drodze towarzyszy nam Maryja Panna, Ta, którą wszystkie pokolenia nazywają błogosławioną (por. Łk 1, 48).

Franciszek, Orędzie na XXXII Światowy Dzień Młodzieży

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Daty:

Światowe Dni Młodzieży – Panama 2019 będą składały się z dwóch części:

  • Dni w Diecezjach 17 – 21 stycznia

Delegację z naszej Diecezji ugości panamska Diecezja: Chitré

Uczestnictwo w Wydarzeniach Centralnych ŚDM Panama 2019 będzie poprzedzone udziałem w Dniach w Diecezji. Biskupi i młodzież Ameryki Środkowej zapraszają pielgrzymów, by dni bezpośrednio poprzedzające Wydarzenia Centrale ŚDM w Panamie (a dokładnie 17-21 stycznia 2019) spędzili w wybranej diecezji, biorąc udział w przygotowanych na ten czas specjalnych spotkaniach, poznając historię i kulturę gospodarzy ŚDM 2019.

Program Dni w Diecezji będzie realizowany w diecezjach Panamy oraz w wybranych diecezjach innych krajów tego regionu. Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM proponuje już dzisiaj wybrać jedną z trzech diecezji panamskich, które w sposób szczególny oczekują na Polaków:

  • Wydarzenia Centralne 22 – 27 stycznia 2019 roku.

Uroczystości Centralne z udziałem papieża odbędą się w Panama City na Cinta Costera, czyli malowniczym komunikacyjno-rekreacyjnym pasie nadmorskim. Cinta Costera to obejmujący 26 ha teren odebrany morzu w Zatoce Panamskiej nad Oceanem Spokojnym.

Informacje o wolontariacie ŚDM Panama 2019:

  • Wolontariat krótkoterminowy

Rekrutacja wolontariuszy krótkoterminowych rozpocznie się wraz z otwarciem systemu rejestracyjnego (planowany termin to styczeń 2018 roku)

Za cały proces rekrutacji odpowiadał będzie Komitet Organizacyjny ŚDM Panama 2019, przy współpracy z Krajowym Biurem Organizacyjnym ŚDM.

Posługa wolontariacka rozpocznie się krótko przed ŚDM 2019. Praca będzie polegała na zaangażowaniu w terenie: przygotowanie miejsc celebracji, spotkań, katechez i noclegów, służba informacyjna, pomoc w sprawach technicznych, pomoc przedmedyczna etc. Kandydat na wolontariusza krótkoterminowego musi być osobą pełnoletnią przynajmniej na miesiąc przed rozpoczęciem ŚDM w Panamie (zastrzegamy sobie zaostrzenie wymagań dotyczących wieku wolontariuszy krótkoterminowych w zależności od decyzji Komitetu w Panamie). Warunkiem rekrutacji jest też posiadanie umiejętności sprawnej komunikacji w języku angielskim lub hiszpańskim. Osoby chcące zaangażować się w wolontariat krótkoterminowy będą musiały we własnym zakresie opłacić przelot, pakiet wolontariusza etc. Zakwaterowane będą w miejscach przygotowanych przez Komitet Organizacyjny w Panamie – podobnie jak było to w czasie poprzednich edycji ŚDM.

Formularz zgłoszeniowy wolontariusza znaleźć można na stronie: http://kierunekpanama.pl/index.php/organizacja/wolontariusz

Wiek

  • Światowe Dni Młodzieży organizowane są przede wszystkim z myślą o młodych w wieku od 15 do 35 lat.
  • Młodzi poniżej 18 roku życia

Młodzi ludzie poniżej 18 roku życia muszą mieć ze sobą wypełniony formularz, będący pisemną zgodą rodziców na ich udział w Światowych Dniach Młodzieży. Formularz ten zawiera nazwisko pełnoletniego opiekuna, który podczas spotkania bierze prawną odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią. Organizatorzy proszą również o upewnienie się, czy tego rodzaju upoważnienie wymagane jest przy wyjeździe z kraju zamieszkania.

  • Dorośli w wieku powyżej 35 lat oraz rodziny

Organizatorzy nie stawiają górnej granicy wieku uczestników ŚDM. System rejestracyjny przyjmuje zgłoszenia od 16 roku życia.

Zakwaterowanie

Uczestnicy spotkania będą przyjęci przez parafie, rodziny i miejsca wspólnego zakwaterowania (np. salach parafialnych, szkolnych lub w salach gimnastycznych poszczególnych diecezji oraz archidiecezji Panama). Należy koniecznie zabrać materac turystyczny i śpiwór, by móc nocować na podłodze. Osoby niepełnosprawne, które potrzebują zakwaterowania przystosowanego do ich potrzeb, muszą szczegółowo uzgodnić warunki zakwaterowania z ekipą przyjmującą zgłoszenia.

Koszty

Pełne koszty udziału w ŚDM Panama 2019 szacowane są na ok. 8500 zł.

Koszty te obejmują: bilet lotniczy, pakiet pielgrzyma, ubezpieczenie, Dni w Diecezjach, pakiet polski, transport po Panamie.

Należy wziąć pod uwagę tzw. nieprzewidywane koszty i zmiany kursu dolara. Panama posiada własną walutę Bilboa, która dostępna jest tylko na terenie kraju. Zasadniczym środkiem płatności jest dolar amerykański.

Zgłoszenia

Każda polska grupa wyjeżdżająca na ŚDM Panama 2019 musi być zgłoszona do Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM, które koordynuje przygotowania udziału Polaków w wydarzeniach ŚDM w Panamie. Zgłoszenia grupy do KBO ŚDM należy dokonać za pośrednictwem Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodych.

Każda osoba/grupa zgłasza się do diecezjalnego koordynatora przez formularz zamieszczony na stronie www.mlodziradom.pl.

Można zapisać się wyłącznie wyłącznie poprzez zgłoszenie wybranej diecezji do KBO ŚDM za pośrednictwem koordynatora diecezjalnego. Po dokonaniu rejestracji grupy, zostanie ona skontaktowana bezpośrednio z koordynatorami przyjazdu pielgrzymów do danej diecezji.

Szczegółowe informacje dotyczące dalszych kroków rejestracji, tzw. ‘Pakietów polskich’ (zestaw przydatnych materiałów, które pozwolą na identyfikację Polaków podczas spotkań ŚDM), a także ubezpieczenia polskich pielgrzymów, będą podane w późniejszym terminie.

 Podróż

Każdy Opiekun grupy powinien wiedzieć o tym, że zasadniczo odradzana jest tzw. część turystyczna przy okazji ŚDM Panama 2019.

Polacy nie potrzebują wiz do Panamy. Nie wymagane są żadne szczepienia przez wyjazdem.

Transport po Panamie może odbywać się autokarem lub samolotem do oddalonych diecezji od Archidiecezji Panama. Krajowe Biuro Organizacyjne może pomóc w zakupie biletów lotniczych do Panamy (np. skontaktować z grupami, które będą leciały do Panamy – w kwestii biletów grupowych).

Przygotowania duchowe

Każdy 22. dzień miesiąca jest w naszym kraju dniem modlitwy za Światowe Dni Młodzieży.

Spotkania odbywają się w Duszpasterstwie Akademickim w Radomiu, ul. Górnicza 2 o godz. 19. 00.

Ideą tego dnia jest wsparcie duchowe przygotowań do ŚDM, ale także budowanie jedności pomiędzy nami – pielgrzymami ŚDM z Polski.

OFICJALNA MODLITWA ŚDM PANAMA 2019

Ojcze miłosierny, Ty nas wzywasz, abyśmy traktowali nasze życie jako drogę zbawienia: pomóż nam patrzeć na przeszłość z wdzięcznością, przeżywać naszą teraźniejszość z odwagą i budować naszą przyszłość z nadzieją.
Panie Jezu, Przyjacielu i Bracie, dziękujemy, że patrzysz na nas z miłością.
Spraw, abyśmy słyszeli Twój głos, który rozbrzmiewa w sercu każdego z mocąi światłem Ducha Świętego.

Daj nam łaskę bycia Kościołem w drodze, głoszącym z żywą wiarą i młodym obliczem radość Ewangelii; [Kościołem], który pracuje nad budową społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i braterskiego, którego wszyscy pragniemy.
Prosimy Cię za Papieża, za biskupów i wszystkich, którzy wezmą udział w najbliższych Światowych Dniach Młodzieży w Panamie i za wszystkich, którzy się przygotowują, aby ich przyjąć.

Matko Boża, Patronko Panamy, spraw, abyśmy modlili się i żyli z tą samą hojnością, co Ty: „Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według Słowa Twego”(Łk 1.38).

Zapraszamy Cię na spotkanie 22 lutego o 19:00 do Duszpasterstwa Akademickiego w Radomiu (ul. Górnicza 2). 

Każdy 22. dzień miesiąca jest w naszym kraju dniem modlitwy za Światowe Dni Młodzieży. W te dni łączymy się modlitewnie

z gospodarzami spotkania młodych w Panamie, wspólnie polecając Bożej opiece i prowadzeniu dzieło ŚDM.