Nowe Centra Duszpasterstwa Młodzieży

Bp Henryk Tomasik powołał do życia Radę Młodzieżową oraz 20 nowych Centrów Duszpasterstwa Młodzieży. Obie struktury są owocem Światowych Dni Młodzieży z 2016 roku.

Powołanie Rady i Centrów rozpoczęło się od Mszy św. w kościele św. Jadwigi na os. Akademickim w Radomiu 20 września 2018 roku. Następnie osoby powołane do służby w poszczególnych strukturach otrzymały od ks. biskupa stosowne nominacje.

Poniżej publikujemy listę Centrów i ich duszpasterzy oraz pełny skład Rady Młodzieżowej.


ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z TEGO WYDARZENIA!


Centra Duszpasterstwa Młodzieży będą miejscami, w których młodzi będą mogli z rówieśnikami z różnych parafii podejmować wartościowe inicjatywy na rzecz Kościoła diecezjalnego i wspólnot lokalnych. Ma to być impuls do działania w jedności i budowania więzi. Diecezja Radomska została podzielona na 20 Centrów Młodzieży. Taki podział sprawdził się już podczas przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Oto pełna lista Centrów oraz odpowiedzialnych za nich duszpasterzy:

● Centrum Radom: ks. Michał Podsiadły
● Dekanat Radom-Centrum: ks. Wiktor Głuszek
● Dekanat Radom-Południe: ks. Mariusz Krycia
● Dekanat Radom-Północ: ks. Grzegorz Opiela
● Dekanat Radom-Wschód: ks. Krzysztof Kołtunowicz
● Dekanat Radom-Zachód: ks. Paweł Krasiński
● Centrum Iłża (dekanat iłżecki): ks. Adrian Jaksęder
● Centrum Końskie (dekanaty: czarnecki i konecki): ks. Łukasz Białas, ks. Marcin Dobek
● Centrum Kozienice (dekanaty: kozienicki, głowaczowski): ks. Tomasz Pastuszka
● Centrum Pionki (dekanat pionkowski): ks. Konrad Jaśkiewicz
● Centrum Lipsko (dekanaty: lipski, sienneński): ks. Rajmund Grzyb
● Centrum Opoczno (dekanaty: opoczyński, drzewicki): ks. Ireneusz Szustak
● Centrum Starachowice (dekanaty: starachowicki północny i południowy): ks. Piotr Gruszka
● Centrum Jedlińsk (dekanat jedliński): ks. Piotr Klepaczewski
● Centrum Przedbórz (dekanaty: przedborski i radoszycki): ks. Stanisław Obratański
● Centrum Przysucha (dekanaty: przysuski i przytycki): ks. Mariusz Chamerski
● Centrum Szydłowiec (dekanaty: szydłowiecki i wierzbicki): ks. Norbert Skawiński
● Centrum Skarżysko Kamienna (dekanaty: skarżyski): ks. Karol Piłat
● Centrum Tomaszów Mazowiecki (tomaszowski, żarnowski): ks. Robert Seweryn
● Centrum Zwoleń (dekanaty: czarnoleski i zwoleński): ks. Piotr Popiel


Rada Młodzieży, podobnie jak Rada Kapłańska będzie pełnić funkcję doradczą ordynariusza diecezji w kwestiach pasterskiej posługi na rzecz młodzieży. W statucie Rady możemy przeczytać, że  do jej kompetencji należą „refleksje nad problemami duszpasterskimi dotyczącymi młodzieży, ich diagnozowanie i analiza, formułowanie wniosków praktycznych i przedkładanie projektów rozwiązań Biskupowi Radomskiemu.”

Kadencja powołanej Rady trwa 3 lata. W jej składzie znaleźli się duszpasterze i przedstawiciele wszystkich wspólnot młodzieżowych w diecezji oraz przedstawiciele każdego dekanatu w diecezji. Oto pełna lista członków Rady:

  • ● Przewodniczący:
    • Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży – ks. Mariusz Wilk
  • ● Członkowie Rady:
    • ● Z urzędu:
      • ◦ Diecezjalny Moderator Ruchu Światło-Życie – ks. Krzysztof Dukielski
      • ◦ Diecezjalny Asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży – ks. Grzegorz Łabądź
      • ◦ Diecezjalny Duszpasterz Ministrantów – ks. Michał Michnicki
      • ◦ Diecezjalny Duszpasterz Federacji Skautingu Europejskiego – ks. Marcin Gregiel
    • ● Na podstawie nominacji Biskupa Diecezjalnego:
      • ◦ ks. Damian Fołtyn
      • ◦ s. Aleksandra Nowak – Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej
      • ◦ Wolontariusze ŚDM: Klaudia Kołodziejczyk, Aleksandra Błach, Przemysław Prokopczyk, Otylia Sałek, Bartosz Sałaj, Anna Skurzyńska
      • ◦ Ruch Światło-Życie – Aleksandra Pawelec
      • ◦ Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – Anna Wisowata
      • ◦ Federacja Skautingu Europejskiego – Marcin Leśniewski
      • ◦ Duszpasterstwo Akademickie – Mateusz Wydra
      • ◦ Wspólnota Neokatechumenalna – Magdalena Religa
      • ◦ Stowarzyszenie Centrum „Arka” – Agnieszka Suligowska
      • ◦ Rycerze Kolumba – Piotr Podlewski
      • ◦ Katolickiego Liceum im. św. Filipa Neri – Karolina Rogulska
      • ◦ Pedagodzy ulicy – Mariusz Mędra
      • ◦ Związek Harcerstwa Polskiego – Łukasz Tomala
      • ◦ Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – Izabela Gregier
      • ◦ Katecheci – Małgorzata Sar
      • ◦ Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea” – Tomczyk Kasia
      • ◦ Wspólnota Dobrego Łotra – Szymon Włoskiewicz
    • ● Z wyboru (spośród Liderów Centrów Duszpasterstwa Młodzieży)
      • ◦ Centrum Radom – Mateusz Kiljan
      • ◦ Dekanat Radom-Centrum – Wiktoria Kober
      • ◦ Dekanat Radom-Południe – Aleksandra Kościelniak
      • ◦ Dekanat Radom-Północ – Mateusz Srebnik
      • ◦ Dekanat Radom-Wschód – Filip Kobylarczyk
      • ◦ Dekanat Radom-Zachód – Łukasz Kaczyński
      • ◦ Centrum Końskie – Julia Rut
      • ◦ Centrum Kozienice – Adam Różański
      • ◦ Centrum Pionki – Sandra Bochyńska
      • ◦ Centrum Lipsko – Karol Krężel
      • ◦ Centrum Opoczno – Krzysztof Goworek
      • ◦ Centrum Starachowice – Weronika Kasprzyk
      • ◦ Centrum Jedlińsk – Jan Kudas
      • ◦ Centrum Przedbórz – Amelia Gacia
      • ◦ Centrum Przysucha – Jakub Gutkowski
      • ◦ Centrum Szydłowiec – Marlena Kamińska,
      • ◦ Centrum Skarżysko Kamienna – Piotr Żmijewski
      • ◦ Centrum Tomaszów Mazowiecki – Marcel Mierzwa
      • ◦ Centrum Zwoleń – Albert Stachniak