Nowe struktury duszpasterskie

20 września 2018 r. bp Henryk Tomasik powołał do istnienia Radę Młodzieżową oraz utworzył nowe struktury duszpasterskie – Centra Duszpasterstwa Młodzieży. Więcej o tym wydarzeniu przeczytacie tutaj.