Apel Młodych w duchu Taizé

9 listopada 2019 w radomskiej katedrze spotkaliśmy się na Apelu Młodych w duchu wspólnoty Taizé.
Naszymi gośćmi byli uczestnicy Krajowego Forum Duszpasterstwa Młodzieży, a modlitwę prowadził brat Wojciech ze wspólnoty Taizé. Śpiew przygotowała schola katedralna pod kierunkiem ks. Wiktora Głuszka.
Już nie możemy się doczekać tegorocznego spotkania Taizé w Polsce.
Zdjęcia: Łukasz Głowacki