I Diecezjalne Forum Młodych

Po raz pierwszy w diecezji radomskiej odbędzie się Forum Młodych. To dwudniowe spotkanie, które ma na celu zintegrować młodych i obudzić w nich zapał do działania we wspólnotach lokalnych. Organizatorzy spodziewają się, że w Forum weźmie udział kilkaset osób.

I Diecezjalne Forum Młodych odbędzie się w dniach 15-16 września, a miejscem poszczególnych spotkań będą budynki przy kongregacji księży filipinów w Radomiu – kościół, oratorium i szkoła. Forum jest inicjatywą Fundacji Młodzi Radom, która powstała w związku z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży 2016.

Na Forum zaproszeni zostali młodzi z całej diecezji – po dwóch delegatów z każdej parafii. W zaproszeniu organizatorzy zachęcali, by reprezentantami były osoby z możliwie różnych wspólnot i w wieku umożliwiającym realną pomoc proboszczowi i wikarym. Celem tego spotkania jest wymiana doświadczeń między ludźmi młodymi oraz przekazanie im narzędzi do wykorzystania w działaniach na parafii. Organizatorzy nie chcą tworzyć bowiem nowej grupy dla młodych, a raczej pokazać już obecne bogactwo wspólnot w diecezji.

W przygotowanie Forum zaangażowano tym samym wszystkie wspólnoty diecezjalne, w których młodzież może znaleźć dla siebie miejsce wzrostu duchowego i rozwoju. Poza wspólnotami w przygotowaniu Forum biorą udział również katecheci i pedagodzy ulicy.
W programie I Forum znalazły się prezentacje wszystkich tych wspólnot oraz parafii o różnych profilach duszpasterstwa młodzieży. Najdłuższy blok będzie poświęcony pracy warsztatowej – w kilku grupach uczestnicy będą uczyć się od poszczególnych wspólnot konkretnych aktywności do wykorzystania na parafii – prowadzenia strony/fanpage’a, organizacji gier terenowych, modlitwy słowem.

Forum rozpocznie się spotkaniem modlitewnym w piątek, 15 września o godz. 20 w parafii św. Stefana na Idalinie. Wspólnoty charyzmatyczne poprowadzą tam Wieczór Uwielbienia. Sobota jest dniem typowo szkoleniowym – przez konferencje i prezentacje aż do warsztatów w grupach. Na zakończenie uczestnicy w uroczystym pochodzie przejdą na ul. Żeromskiego, gdzie będzie się rozpoczynał tegoroczny Apel Młodych. Poprzedzą go Targi Wspólnot, na których uczestnicy Forum – oraz młodzi, którzy przyjadą do Radomia na Apel – będą mogli zdobyć informacje, kontakty i materiały od wszystkich wspólnot w diecezji. Targi będą odzwierciedleniem Targów Powołaniowych, jakie miały miejsce na Światowych Dniach Młodzieży.

Nie bez powodu Forum odbywa się jesienią 2017 roku. Jest to mniej więcej półmetek na drodze przygotowań do ŚDM Panama 2019. Z tej racji na Forum gościć będzie ks. Emil Parafiniuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM. Przedstawi on najnowsze informacje dotyczące wyjazdu do Panamy. Fundacja Młodzi Radom chce w miarę możliwości pomóc jak największej liczbie młodym w wyjeździe na ŚDM 2019.

Organizatorzy są przekonani, że Forum będzie przestrzenią, która będzie budować pozytywny wizerunek miasta i mają nadzieję, że będzie się ono odbywać w diecezji systematycznie.

 

Plan I Diecezjalnego Forum Młodych

PIĄTEK, 15 września: Radom, par. św. Stefana, Idalin

20:00 Wieczór Uwielbienia
poprowadzą: Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea, Wspólnota Przymierza Rodzin Mamre, Wspólnota św. Dobrego Łotra.

SOBOTA, 16 września: Radom, Liceum Katolickie księży filipinów

8:00 – Msza św.: J. E. ks. bp Henryk Tomasik, Ordynariusz Radomski
9:15 – przywitanie
9:30 – prezentacja wspólnot
10:30 – prezentacje 3 parafii o konkretnym zaangażowaniu młodzieży
11:10 – ks. Emil Parafiniuk, Krajowe Biuro Organizacji ŚDM – Panama 2019
12:00-13:45 praca warsztatowa w grupach
14:40 – wspólne przejście na ul. Żeromskiego
15:00-16:30 – Targi Wspólnot (Plac Corazziego)
16:45-17:45 – koncert Siewców Lednicy
18:00-21:00 – Apel Młodych, koncert „Nieziemskie Granie”, zakończenie Forum
Adorację w czasie Apelu poprowadzą: s. Julia Dubowska, świadek Cudu Eucharystycznego w Sokółce i ks. Jakub Bartczak, raper.