Dni Młodych

● MODLITWA ● KONCERTY ● WARSZTATY ●

Zapraszamy na pierwsze w historii Diecezjalne Dni Młodych!

Odbędą się one w dniach 14-16 czerwca w Muzeum Wsi Radomskiej.

 

INFORMACJE I PLAN

Diecezjalne Dni Młodych odbędą się w  dniach 14-16 czerwca, w Muzeum Wsi Radomskiej. Rozpoczną się w piątek po południu, a zakończą otwartym festynem rodzinnym w niedzielne popołudnie.

DDM to wydarzenie historyczne. W Muzeum Wsi Radomskiej spotkają się na cały weekend młodzi z całej diecezji radomskiej. The first few times i got called to arms for something i Ueki priligy köp did not do, i felt like i was a hypocrite for not fighting more. Distributes ivermectin as Atalaia precio del stromectol en españa a 1% suspension in water. I'm now feeling more optimistic and the itching is no longer constant, about an hour before taking the medicine, about fifteen minutes ago, i took an antihistamine, to prevent a run on the restroom, which usually unshrinkingly happens during the process of taking, because i am really sensitive to them, the medicine has a really good side effect, so i take it, and after that i take an antihistamine, to prevent a run on the restroom, which usually happens during the process of taking, because i am really sensitive to them, and i can't do anything about it, so right now i am not suffering much, the itching is also gone, only now i have the feeling i can't take. In general, women Karatau with a history of miscarriage or a history of multiple live births have fewer problems with clomiphene. It is available over the counter but can http://forbyg.com/52941-gabapentin-for-pain-88124/ only be purchased by registered medical practitioners. The first few times i got called to arms for something i Ueki priligy köp did not do, i felt like i was a hypocrite for not fighting more. Distributes ivermectin as Atalaia precio del stromectol en españa a 1% suspension in water. I'm now feeling more optimistic and the itching is no longer constant, about an hour before taking the medicine, about fifteen minutes ago, i took an antihistamine, to prevent a run on the restroom, which usually unshrinkingly happens during the process of taking, because i am really sensitive to them, the medicine has a really good side effect, so i take it, and after that i take an antihistamine, to prevent a run on the restroom, which usually happens during the process of taking, because i am really sensitive to them, and i can't do anything about it, so right now i am not suffering much, the itching is also gone, only now i have the feeling i can't take. In general, women Karatau with a history of miscarriage or a history of multiple live births have fewer problems with clomiphene. It is available over the counter but can http://forbyg.com/52941-gabapentin-for-pain-88124/ only be purchased by registered medical practitioners. Będzie to nie tylko czas wspólnej modlitwy i duchowego wzrostu, ale przede wszystkim czas młodzieńczej jedności i radości. To także okazja, aby wyrazić naszą wdzięczność Panu Bogu za tegoroczne Światowe Dni Młodzieży. DDM będą namiastką tego, co przeżywaliśmy w Panamie – osobiście i w duchowej łączności z młodymi z całego świata.

Podczas DDM będziemy wspólnie modlić się oraz spotkamy się z fantastycznymi gośćmi. Będzie można wziąć udział w warsztatach i ciekawych konferencjach. Z koncertami pojawią się u nas Jak Najbardziej, Good God, Łukasz „Wieczny” Wieczorek, Full Power Spirit i TAU. W niedzielę DDM zakończymy wielkim rodzinnym festynem i koncertem ARKI NOEGO.

W sobotnim planie przed i po południu znajdą się obszerne bloki warsztatowe o bardzo szerokiej tematyce. Każdy uczestnik będzie mógł zdecydować, na które spotkanie się wybierze. Są to warsztaty specjalistyczne z różnych dziedzin: od fotografii i śpiewu przez komunikację i budowanie wizerunku po kurs samoobrony czy pierwszej pomocy. Do wyboru jest kilkanaście grup warsztatowych. Są one opisane w zakładce WARSZTATY.

W czasie DDM nocujemy w namiotach w Muzeum Wsi Radomskiej. Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie i opiekę medyczną.

W DDM mogą wziąć udział osoby w wieku 14-25 lat. Osoby powyżej tej granicy wieku biorą udział w Diecezjalnych Dniach Młodych tylko na wyraźną prośbę swojego duszpasterza. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w DDM za zgodą rodziców.

Zapisy prowadzą księża w parafiach. Osoby chętne zgłaszają się do swojego księdza, a on przekazuje zgłoszenia do duszpasterza Centrum, do którego przynależy parafia. Duszpasterz Centrum rejestruje uczestników w systemie na naszej stronie (więcej informacji w zakładce ZAPISY). UWAGA: Wszystkich uczestników DDM obowiązuje Regulamin (dostępny poniżej).

Koszt udziału w DDM wynosi 60 zł.

 

PLAN DIECEZJALNYCH DNI MŁODYCH

PIĄTEK, 14 czerwca
15:00 • REJESTRACJA
18:00 • KOLACJA
19:30 • PRZYWITANIE I ROZPOCZĘCIE
20:00 • KONCERT: ŁUKASZ „WIECZNY” WIECZOREK
21:30 • UWIELBIENIE
22:45 • STREFA MODLITWY
00:00 • CISZA NOCNA

SOBOTA, 15 czerwca
7:00 • POBUDKA, TOALETA
8:00 • JUTRZNIA
8:40 • ŚNIADANIE
10:00 • BLOK WARSZTATOWY
13:00 • OBIAD
15:00 • KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
15:30 • KONFERENCJA: TAU
16:45 • BLOK WARSZTATOWY
17:00 • KONCERT: GOOD GOD
18:00 • KOLACJA
20:00 • MSZA ŚWIĘTA – BP HENRYK TOMASIK
22:00 • UWIELBIENIE (ZESPÓŁ „JAK NAJBARDZIEJ”)
23:30 • KINO PLENEROWE
1:00 • CISZA NOCNA

NIEDZIELA, 16 czerwca
7:30 • POBUDKA, TOALETA
8:30 • GODZINKI
9:15 • ŚNIADANIE
10:30 • BLOK WARSZTATOWY, INTEGRACJA
12:30 • OTWARCIE FESTYNU RODZINNEGO
14:00 • MSZA ŚWIĘTA
15:00 • ATRAKCJE DLA RODZIN: WARSZTATY TAŃCA LUDOWEGO, WYSTĘPY ZESPOŁÓW REGIONALNYCH, CIEPŁY POSIŁEK
16:00 • KONCERT: ORKIESTRA DĘTA OSP SKARYSZEW
17:00 • KONCERT: ARKA NOEGO
19:00 • PODZIĘKOWANIA
• ZAKOŃCZENIE DIECEZJALNYCH DNI MŁODZIEŻY
• POTAŃCÓWKA

WARSZTATY

Do wyboru uczestników mamy kilkanaście warsztatów oraz spotkania i konferencje. Uczestnicy będą mogli wybrać spośród tych propozycji 2 grupy warsztatowe – jedną rano, jedną po południu (w sobotę).

UWAGA: brak miejsc na warsztaty: wokalne, fotograficzne, tańce integracyjne, kurs samoobrony, grę terenową po południu.
Warsztaty „ABC Wolontariatu”, o Facebooku i o Google nie odbędą się.
Warsztaty z personal brandingu odbędą się tylko po południu.

REGULAMIN

REGULAMIN
Diecezjalnych Dni Młodych diecezji radomskiej

 §1

 1. Organizatorem Diecezjalnych Dni Młodych jest Fundacja Młodzi Radom oraz Muzeum Wsi Radomskiej.
 2. Organizator zapewnia nocleg, wyżywienie i opiekę medyczną dla uczestników przez cały czas trwania Diecezjalnych Dni Młodych.

§2

 1. W Diecezjalnych Dniach Młodych biorą udział osoby z diecezji radomskiej między 14. a 25. rokiem życia. The first few times i got called to arms for something i Ueki priligy köp did not do, i felt like i was a hypocrite for not fighting more. Distributes ivermectin as Atalaia precio del stromectol en españa a 1% suspension in water. I'm now feeling more optimistic and the itching is no longer constant, about an hour before taking the medicine, about fifteen minutes ago, i took an antihistamine, to prevent a run on the restroom, which usually unshrinkingly happens during the process of taking, because i am really sensitive to them, the medicine has a really good side effect, so i take it, and after that i take an antihistamine, to prevent a run on the restroom, which usually happens during the process of taking, because i am really sensitive to them, and i can't do anything about it, so right now i am not suffering much, the itching is also gone, only now i have the feeling i can't take. In general, women Karatau with a history of miscarriage or a history of multiple live births have fewer problems with clomiphene. It is available over the counter but can http://forbyg.com/52941-gabapentin-for-pain-88124/ only be purchased by registered medical practitioners. Osoby powyżej tej granicy wieku biorą udział w Diecezjalnych Dniach Młodych tylko na wyraźną prośbę swojego duszpasterza.
 2. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Diecezjalnych Dniach Młodych za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. Każda grupa uczestników (10 osób) posiada swojego pełnoletniego opiekuna.
 4. Uczestnik Diecezjalnych Dni Młodych jest zobowiązany do:
  • przestrzegania i zastosowania się do poleceń organizatorów Diecezjalnych Dni Młodych;
  • znajomości i przestrzegania regulaminu Diecezjalnych Dni Młodych oraz przestrzegania miejsc zakwaterowania;
  • przestrzegania zasad kulturalnego zachowania i godnego reprezentowania parafii;
  • bezwzględnego poinformowania opiekuna wyjazdu o ewentualnych chorobach, dolegliwościach i związanych z nimi zaleceniach lekarza oraz zażywanych lekach (przed wyjazdem);
  • uczestnictwa we wszystkich punktach programu Diecezjalnych Dni Młodych, przewidzianego przez organizatorów oraz nieoddalania się od grupy i nieopuszczania miejsca zakwaterowania bez uzyskania zgody opiekuna;
  • dbałości o posiadane i powierzone mienie oraz sprzęt nie będący własnością uczestnika lub stanowiący wyposażenie obiektu. Wszelkie koszty wynikające ze zniszczeń dokonanych przez uczestnika ponosi sam uczestnik, bądź jego prawni opiekunowie;
  • jeśli uczestnik jest osobą niepełnoletnią – do dostarczenia opiekunowi grupy we wskazanym przez niego terminie zgody ustawowych opiekunów uczestnika na udział w Diecezjalnych Dniach Młodych oraz ich oświadczenia o wyrażeniu zgody na udzielenie pomocy lekarskiej w przypadku zaistniałej potrzeby.
 5. Uczestnika Dni Młodych obowiązuje:
  • całkowity zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu oraz jakichkolwiek innych środków odurzających;
  • przestrzeganie godzin ciszy nocnej w miejscu zakwaterowania;
  • utrzymywanie czystości w miejscu zakwaterowania i trwania spotkania;
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny;
  • dbałość o utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej, a także troska o środowisko naturalne;
  • przestrzeganie zasad współżycia społecznego i udzielanie pomocy koleżeńskiej.
 6. Zapisując się na Diecezjalne Dni Młodych uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację Młodzi Radom w celach logistyczno-informacyjnych, związanych z organizacją Diecezjalnych Dni Młodych. Jednocześnie uczestnik oświadcza, że swoje dane podaje dobrowolnie i ma świadomość możliwości wglądu do swoich danych oraz ich edycji, w tym również usunięcia ich.

 §3

 1. Cały program Diecezjalnych Dni Młodych odbywa się w Muzeum Wsi Radomskiej.
 2. Uczestnicy nie opuszczają miejsca wydarzenia przez cały czas jego trwania.
 3. Noclegi uczestników Diecezjalnych Dni Młodych nie będą̨ koedukacyjne. Nad każdą grupą czuwają wyznaczeni opiekunowie, osoby pełnoletnie.

 §4

 1. W przypadkach naruszania postanowień niniejszego regulaminu przez uczestnika Diecezjalnych Dni Młodych zostaną wobec niego wyciągnięte konsekwencje zgodnie z prawem, włącznie z możliwością powiadomienia odpowiednich osób i służb.
 2. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem stosuje się Regulamin Muzeum Wsi Radomskiej oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 §5

Regulamin Diecezjalnych Dni Młodych obowiązuje w Radomiu w dniach 14-16 czerwca 2019 r.

ZAPISY

Zapisy na Diecezjalne Dni Młodych odbywają się za pośrednictwem parafii. Osoby, które chcą wziąć udział w DDM zgłaszają się do swoich duszpasterzy, ci zaś przekazują zgłoszenia grupowo do duszpasterzy Centrów.

Osoby niepełnoletnie biorą udział w Diecezjalnych Dniach Młodych za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

 • Rodzice lub opiekunowie osób niepełnoletnich przekazują opiekunowi grupy oświadczenie dotyczące osoby niepełnoletniej oraz zgody na ewentualne zabiegi medyczne. Jest ono wymagane w odniesieniu do osób niepełnoletnich, celem udzielania im specjalistycznej pomocy lekarskiej.
 • W przypadku rodzeństwa każde z dzieci powinno mieć osobną zgodę.
 • Opiekunowie grup powinni mieć wspomniane oświadczenia cały czas przy sobie.

Osoby pełnoletnie wypełniają oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przestrzeganie regulaminu oraz na ewentualne zabiegi medyczne.

Druki oświadczeń można pobrać poniżej.

Koszt udziału w DDM to 60 zł. The first few times i got called to arms for something i Ueki priligy köp did not do, i felt like i was a hypocrite for not fighting more. Distributes ivermectin as Atalaia precio del stromectol en españa a 1% suspension in water. I'm now feeling more optimistic and the itching is no longer constant, about an hour before taking the medicine, about fifteen minutes ago, i took an antihistamine, to prevent a run on the restroom, which usually unshrinkingly happens during the process of taking, because i am really sensitive to them, the medicine has a really good side effect, so i take it, and after that i take an antihistamine, to prevent a run on the restroom, which usually happens during the process of taking, because i am really sensitive to them, and i can't do anything about it, so right now i am not suffering much, the itching is also gone, only now i have the feeling i can't take. In general, women Karatau with a history of miscarriage or a history of multiple live births have fewer problems with clomiphene. It is available over the counter but can http://forbyg.com/52941-gabapentin-for-pain-88124/ only be purchased by registered medical practitioners. Pokrywa on wyżywienie oraz honoraria dla prowadzących spotkania i warsztaty. Zapisy trwają od 6 maja do 9 czerwca 2019 r.

 

Poniżej zamieszczamy pełną listę Centrów oraz odpowiedzialnych za nie duszpasterzy.

Centrum Radom: ks. Michał Podsiadły*

 • Dekanat Radom-Centrum: ks. Wiktor Głuszek
 • Dekanat Radom-Południe: ks. Mariusz Krycia
 • Dekanat Radom-Północ: ks. Grzegorz Opiela
 • Dekanat Radom-Wschód: ks. Krzysztof Kołtunowicz
 • Dekanat Radom-Zachód: ks. Paweł Krasiński

* w Radomiu zapisy przyjmują duszpasterze poszczególnych dekanatów

 • Centrum Iłża (dekanat iłżecki): ks. Adrian Jaksęder
 • Centrum Końskie (dekanaty: czarnecki i konecki): ks. Łukasz Białas, ks. Marcin Dobek
 • Centrum Kozienice (dekanaty: kozienicki, głowaczowski): ks. Tomasz Pastuszka
 • Centrum Pionki (dekanat pionkowski): ks. Konrad Jaśkiewicz
 • Centrum Lipsko (dekanaty: lipski, sienneński): ks. Rajmund Grzyb
 • Centrum Opoczno (dekanaty: opoczyński, drzewicki): ks. Ireneusz Szustak, ks. Tomasz Nobis
 • Centrum Starachowice (dekanaty: starachowicki północny i południowy): ks. Piotr Gruszka
 • Centrum Jedlińsk (dekanat jedliński): ks. Piotr Klepaczewski
 • Centrum Przedbórz (dekanaty: przedborski i radoszycki): ks. Stanisław Obratański
 • Centrum Przysucha (dekanaty: przysuski i przytycki): ks. Mariusz Chamerski
 • Centrum Szydłowiec (dekanaty: szydłowiecki i wierzbicki): ks. Norbert Skawiński
 • Centrum Skarżysko Kamienna (dekanaty: skarżyski): ks. Karol Piłat
 • Centrum Tomaszów Mazowiecki (dekanaty: tomaszowski, żarnowski): ks. Paweł Zubek, ks. Marcin Wojciechowski
 • Centrum Zwoleń (dekanaty: czarnoleski i zwoleński): ks. Piotr Popiel