Audition Film Critique Essay Simon Armitage Harmonium Analysis Essay Essays About A View From The Bridge Tomorrow When The War Began Ellie Essay Format

Boom powołaniowy w diecezji radomskiej

Duże zainteresowanie młodych ludzi kapłaństwem w diecezji radomskiej. W nowym roku akademickim formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu rozpocznie aż 22 mężczyzn. To prawie dwukrotny wzrost w porównaniu do kilku ostatnich lat.

– To bardzo radosna wiadomość, która zaskoczyła całe nasze seminarium. Od kilku lat liczba ta się zmniejszała, a tu nagle mamy boom powołaniowy. 22 młodych młodych mężczyzn podjęło decyzje o wstąpieniu do seminarium – komentuje ks. Paweł Gogacz, prefekt radomskiego seminarium duchownego.

Głos Boga przebijał się powoli do serc młodych ludzi – taką opinię mogli usłyszeć wychowawcy seminarium, którzy rozmawiali z kandydatami. – Ta myśl nie dawała im spokoju. To odczucie, że powinienem spróbować wstąpić do seminarium było tak silne, że przerywali studia, czy pracę i podjęli ostatecznie taką decyzję – powiedział ks. Gogacz.

Ks. Gogacz pytany o przyczyny wzrostu powołań nie wykluczył efektu Światowych Dni Młodzieży. – Z pewnością będziemy to jeszcze chcieli dokładnie zdiagnozować. Ale spotkanie w Krakowie było wielkim świętem wiary, co z pewnością skutkowało liczbą osób, które chcą pójść za Chrystusem – powiedział ks. Gogacz.

Zdecydowana większość kandydatów to byli ministranci, kilku z nich kształtowało swoje powołanie we Wspólnocie Przymierza Rodzin „Mamre”, a inna część uczestniczyła w rekolekcjach powołaniowych organizowanych przez radomskie seminarium duchownego.

Obecnie na drugim roku w seminarium do kapłaństwa przygotowuje się 8 seminarzystów, na trzecim – 5, czwartym – 12, piątym – 11 a na szóstym – 7 diakonów.

Źródło: Radio Plus Radom