Barka na 100 gitar

Apelem Papieskim rozpoczęliśmy nową tradycję spotkań w naszym mieście. 16 października, w 40. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża, na radomskim deptaku spotkało się prawie 2 tysiące osób!

Spotkanie rozpoczęło się od pokazu zdjęć z wizyty Jana Pawła II w Radomiu, po którym wybrzmiała jedna z lubianych przez niego piosenek – „Zwiastunom z gór”. Zaśpiewał ją dla nas zespół „Jak najbardziej”. Tuż przed Apelem Jasnogórskim wybrzmiała znana wszystkim „Barka”. Zagrało ją kilkudziesięciu gitarzystów!


ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ


Modlitwę apelową poprowadził ks. prał. Edward Poniewierski, świadek obecności papieża w Radomiu. W dziesiątku różańca modliliśmy się o odwagę kroczenia za Chrystusem.

W końcu przemówił sam papież, w przesłaniu do młodych zebranych na Lednicy. Na deptaku zapłonęły wtedy setki świeczek z napisem „Nie lękamy się” – hasłem Apelu i odpowiedzią na papieskie „Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi”.

Po Litanii do św. Jana Pawła II ks. bp. Piotr Turzyński pobłogosławił zebranych na Apelu relikwiami papieskimi.

Prowadzący już zapowiedzieli kolejny Apel, 16 października 2019 r.